Enginyeria

Projectes industrials

Realització i direcció d’obra de projectes d'instal·lacions industrials de vapor, aigua calenta, recuperadors de calor, fred positiu i negatiu, torres de refrigeració, aire comprimit, bombeig i control energètic.

Projectes d'instal·lacions

Realització i direcció d’obra de tota mena de projectes d'instal·lacions de transformació d'energia, amb especialització en instal·lacions de biomassa i energies renovables, incloses legalitzacions.

Gestió energètica

EFIND

Metodologia pròpia de gestió de l’energia a les empreses, orientada a la consecució d’objectius de reducció de la despesa energètica.

ISO 50001

Implantació i adaptació de Sistemes de Gestió d’Energia segons la Norma ISO 50001.

Sistemes de control energètic

Definició, disseny i implementació de sistemes complets de control energètic, integrables amb els sistemes existents de control de la producció.

Auditories energètiques

Realització d’auditories energètiques segons el Reial Decret 56/2016 i la Directiva Europea 2012/27/UE, obligatòries per a grans empreses.

Certificació energètica d'edificis

Realització de certificacions energètiques d'edificis mitjançant eines oficials.

Formació

Cursos per a col·lectius professionals i formació específica per a empreses.

R+D

EFIENER IoT Solutions

Departament dedicat al disseny i desenvolupament de dispositius d’adquisició i processament de dades mitjançant sensors per a la modelització i predicció fiable de paràmetres en l’àmbit industrial i biomèdic.

Equips de mesura energètica

Desenvolupament d’equips propis per a la mesura i seguiment dels principals paràmetres energètics d’equipament industrial, incloent tant el consum d’energia elèctrica i tèrmica com la producció de fred i calor.

Top