Stahl Ibérica, S.L.

Parets del Vallès (Barcelona)
2023
Estudi de descarbonització de les instal·lacions de producció de la planta de Parets del Vallès (Barcelona), amb una capacitat tèrmica de 11,5 MW. Definició i valoració d'accions i disseny del pla de descarbonització de la planta.

Grifols, S.A.

Parets del Vallès (Barcelona)
2023
Disseny conceptual, projecte executiu i gestió de la contractació de la reforma de la instal·lació de generació i distribució de fred negatiu a la planta de producció farmacèutica de Parets del Vallès (Barcelona), amb una capacitat total de 3,6 MW frigorífics.

Towa Pharmaceutical Europe, S.L.

Martorelles (Barcelona)
2022
Disseny conceptual, projecte executiu i gestió de la contractació de la reforma de la instal·lació de generació de vapor a la planta de producció farmacèutica de Martorelles (Barcelona), amb una capacitat total de 8,5 MW de vapor.

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
2021
Disseny conceptual, projecte executiu, gestió de la contractació i direcció d'obra de la reforma de la instal·lació de distribució d'aigua freda per a procés i HVAC, amb una capacitat total de 6 MW, a la planta de producció farmacèutica de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Execució sense interrupció del subministrament i manteniment de condicions GMP a sales, inclosos criteris de continuïtat de servei i eficiència.

Merck, S.L.U.

Mollet del Vallès (Barcelona)
2021
Estudi conceptual, disseny bàsic, projecte executiu, gestió de la contractació i direcció d'obra de la renovació de la instal·lació de generació de vapor i aigua calenta a la planta de producció farmacèutica de Mollet del Vallès (Barcelona), amb una capacitat total de 8 MW de vapor i aigua calenta.

Lilly, S.A.

Alcobendas (Madrid)
2020
Disseny, projecte executiu i direcció d'obra de sistema de control per a les instal·lacions de producció i distribució d'aire comprimit i vapor a la planta de producció farmacèutica d'Alcobendas (Madrid), considerant criteris de continuïtat de servei i eficiència energètica.

AGC Pharma Chemicals Europe, S.L.U.

Malgrat de Mar (Barcelona)
2019
Projecte executiu, gestió de la contractació i direcció d'obra de l'actualització de la instal·lació de generació de vapor a la planta de producció farmacèutica de Malgrat de Mar (Barcelona), amb una capacitat total de 10 MW de vapor.

Almirall, S.A.

Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
2017
Disseny, projecte executiu, gestió de la contractació i direcció d'obra de la renovació de la instal·lació de vapor i aigua calenta a la planta de producció farmacèutica de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), amb una capacitat total de 5 MW de vapor i 2 MW d’aigua calenta.
Execució sense interrupció del subministrament, incloses la reforma de la sala de calderes de vapor, una nova sala específica per a la producció d’aigua calenta i la instal·lació de nous equips.

Antonio Puig, S.A.

Vacarisses (Barcelona)
2016
Disseny, projecte executiu i direcció d'obra d'una nova instal·lació unificada de distribució d'aigua freda a la planta de producció de Vacarisses (Barcelona), amb l’objectiu d’optimitzar el funcionament dels diferents equips i circuits de distribució, amb una potència total de refredament d'1,4 MW.

TERSA - Tractament i Selecció de Residus, S.A.

Sant Adrià de Besòs (Barcelona)
2016
Assessorament i suport tècnic en l’elaboració del plec de condicions del procés de licitació del manteniment plurianual dels equips generadors d’electricitat de la planta de valorització de residus de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Miguel Torres S.A.

Vilafranca del Penedès / Pacs del Penedès (Barcelona)
2015-2016
Suport i assessorament integral en la implantació i obtenció de la certificació ISO 50001 a les plantes d'elaboració de vi i brandi de Vilafranca del Penedès i Pacs del Penedès (Barcelona).

Novartis Farmacéutica S.A.

Barberà del Vallès (Barcelona)
2015
Projecte executiu, gestió de la contractació i direcció d'obra d'una nova instal·lació de producció d'aigua calenta a la planta de producció farmacèutica de Barberà del Vallès (Barcelona), amb una capacitat total de 2,4 MW.
Treballs associats a l'assessorament energètic continu realitzat per a NOVARTIS, que inclouen el seguiment periòdic dels principals indicadors energètics del centre, valoració tècnica i econòmica de propostes de millora energètica, seguiment de l'execució i validació dels resultats obtinguts.

Basell Poliolefinas Ibérica S.L.

Tarragona
2014-2015
Suport i assessorament integral per a la implantació i obtenció de la certificació ISO 50001 a les plantes de polipropilè i polipropilè compost de Tarragona.

Alcon Cusí S.A.

El Masnou (Barcelona)
2014
Projecte executiu, gestió de la contractació i direcció d'obra de la renovació del sistema de producció de vapor i aigua calenta d'una planta farmacèutica situada a El Masnou (Barcelona) sense interrompre'n el subministrament, incloent la reforma de la sala de calderes i la instal·lació de nous equips, amb una capacitat total de 4,4 MW.

Miguel Torres S.A.

Pacs del Penedès (Barcelona)
2014
Estudi tècnic d'optimització energètica dels sistemes de producció de fred industrial al celler de Pacs del Penedès (Barcelona).

Sandoz Industrial Products S.A.

Les Franqueses del Vallès / Palafolls (Barcelona)
2014
Realització de les especificacions i direcció tècnica de la implantació d’equips de control del Sistema de Gestió Energètica (SGE) de les plantes de producció farmacèutica de Les Franqueses i Palafolls.
Treballs associats a l'assessorament energètic continu realitzat per a SANDOZ, que inclouen el seguiment periòdic dels principals indicadors energètics dels centres, valoració tècnica i econòmica de propostes de millora energètica, seguiment de la seva execució i validació dels resultats obtinguts.

Codorniu S.A.

Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona)
2013
Projecte executiu i gestió de la contractació per a la remodelació de les instal·lacions de producció i distribució de fred industrial al celler de CODORNIU de Sant Sadurní d’Anoia, amb una capacitat total de 2,1 MW.
Treballs associats a l'assessorament energètic continu dels cellers de Sant Sadurní d'Anoia i Raimat (Lleida), que inclouen el seguiment periòdic dels principals indicadors energètics dels centres, valoració tècnica i econòmica de propostes de millora energètica, seguiment de l'execució i validació dels resultats obtinguts.

Novartis Farmacéutica S.A.

Barberà del Vallès (Barcelona)
2012
Projecte executiu, gestió de la contractació i direcció facultativa d'una nova instal·lació d'aire comprimit amb una capacitat total de 5.700 Nm3/h més assecador per adsorció a la planta farmacèutica de Barberà del Vallès (Barcelona).

BASF Española S.A.

Tarragona
2012
Projecte d'optimització del consum energètic de varis sistemes de la planta de producció de kresoxim metil de Tarragona.

Novartis Farmacéutica S.A.

Barberà del Vallès (Barcelona)
2011
Projecte executiu, gestió de la contractació i direcció d'obra de la renovació de la instal·lació d'aigua freda industrial amb una capacitat total de 5 MW a la planta de producció farmacèutica de Barberà del Vallès (Barcelona).
Top