Renovació d'auditories energètiques segons RD 56/2016 a grans empreses

28/04/2020

Durant 2020 expira el període de renovació de la majoria d'auditories energètiques realitzades de forma obligatòria segons el Reial Decret 56/2016 a grans empreses i grups empresarials, havent-se de renovar com a molt tard el 14 de novembre de 2020 totes aquelles auditories energètiques realitzades durant 2016 dins dels terminis que establia el Reial Decret.

Aquest RD 56/2016, transposició de la Directiva Europea 2012/27/UE, té com a objectiu final l'optimització de l'eficiència energètica i la implementació d'un Sistema de Gestió Energètica d'acord amb la ISO 50001:2018.

Per donar resposta a aquesta necessitat, EFIENER planteja les auditories energètiques com una solució que respon a un Pla d'eficiència energètica, a desenvolupar en un horitzó que finalitza a la propera renovació de la mateixa. EFIENER basa les solucions desenvolupades en l'experiència adquirida al llarg de 15 anys en projectes d'eficiència energètica en edificis i plantes industrials.

La realització d'una auditoria energètica de manera profunda i rigorosa, segons els estàndards definits per la UNE-EN 16246, i desenvolupada com un pla d'eficiència energètica de les plantes industrials i edificis, encaixa perfectament en el concepte de Revisió energètica que exigeix la ISO 50001:2018.

És important ressaltar que la dedicació que requereix una auditoria energètica realitzada amb aquest nivell de profunditat, focalitzada en propostes de millora realistes i d'elevat valor afegit, no s’allunya en cost d'una que només persegueixi el compliment mínim exigit: únicament demana un major nivell d’expertise per part de qui la realitzi.

Així, el valor afegit que genera una auditoria energètica realitzada ad hoc permet que les propostes que es deriven de la mateixa puguin ser estudiades com una inversió rendible, amb la intenció d'executar aquelles que siguin més interessants en l'obtenció d'estalvis i beneficis amb mínima inversió.

Des d’EFIENER volem convidar als nostres clients a elevar el nivell d'exigència de les auditories energètiques, per integrar-les com un altre pilar bàsic en la seva estratègia de millora contínua, i sense recórrer en sobrecostos.

És imprescindible que l'objectiu d'una auditoria energètica sigui sempre aportar una visió clara de com s’està consumint l'energia, i ser una estratègia concreta de com millorar resultats, sobretot en aquells centres on l'energia és un cost significatiu.

Participació en el primer Fòrum d’Energia de Clariant a Espanya celebrat a Tarragona

09/05/2019

L’equip directiu de Clariant Espanya, treballadors de l’empresa i especialistes tècnics en eficiència energètica es van reunir a Tarragona els dies 7 i 8 de maig per a celebrar el primer Fòrum d’Energia de Clariant a Espanya.

Entre els participants, EFIENER va exposar la seva experiència en la detecció i la implementació d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en entorns industrials, incloent els projectes realitzats a les diferents plantes que té l’empresa Clariant a Espanya, ubicades a Tarragona, Yuncos, Artziniega i Sant Andreu de la Barca.

Clariant, com a empresa líder mundial en especialitats químiques, situa l’eficiència energètica com a factor principal per a aconseguir els seus objectius mediambientals, a més de fonamentar la seva competitivitat en l’ús més eficient de l’energia.

Publicat el nou Reial Decret 244/2019 que regula les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica

07/04/2019

El passat 5 d’abril es va publicar el Reial Decret 244/2019 destinat a regular el marc administratiu, tècnic i econòmic de les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica. Mitjançant l’actualització de la normativa relativa a aquestes instal·lacions, es preveu fomentar la implantació d’instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia generada mitjançant renovables, especialment aquelles d’una potència inferior a 100 kW.

Dins de les novetats del Reial Decret, destaca l’establiment de dues modalitats d’autoconsum, consistents en la producció d’energia elèctrica sense excedents i amb excedents. En el primer cas, serà necessària la instal·lació d’un equip anti-abocament que garanteixi que no s’entrega energia a la xarxa, simplificant la tramitació administrativa necessària.

En el segon cas, es distingeix entre instal·lacions d’autoconsum en règim de compensació, a la que podran acollir-se instal·lacions de menys de 100 kW, o en règim de venda.

Reial Decret 244/2019, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica

Impuls de la Indústria 4.0 per a la gestió integral d'instal·lacions d'energia a plantes de producció

15/11/2018

EFIENER ENGINYERIA continua impulsant la indústria 4.0 com a base per a l'optimització de les utilities en instal·lacions productives, tal i com es reflecteix al número d'octubre de 2018 del Full dels Enginyers. La integració de la gestió de la producció de les plantes industrials per permetre una millor adaptació d'aquestes a la demanda i assignar de forma òptima els recursos disponibles, passa per garantir un funcionament eficaç a qualsevol règim de treball.

Amb aquest objectiu, EFIENER fonamenta els seus projectes, ja des de les fases inicials de disseny, en assegurar la total capacitat d’adaptació de les utilities, claus en el cicle de vida complet d'una planta industrial, ja que inclouen des dels sistemes de control a les instal·lacions elèctriques, de calor, fred industrial o aire comprimit, minimitzant la despesa d'energia a qualsevol capacitat de producció.

Fulls dels Enginyers núm. 34 - Octubre 2018

Èxit de la jornada sobre l'eficiència energètica a la indústria organitzada en motiu del desè aniversari d'EFIENER ENGINYERIA

08/05/2017

El passat 4 de maig, al Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, s'ha celebrat la jornada "Eficiència energètica a la indústria" amb motiu del desè aniversari d'EFIENER ENGINYERIA.

Han intervingut els següents convidats tot exposant com estant millorant l’eficiència energètica a les seves plantes de producció:

 • Albert Salas, Responsable d’Energia de GRIFOLS
 • Isidro Serrano, Responsable d’Energia de BASF
 • Andreu Puig, Director d'Enginyeria i Energia de BONÀREA

Per part d'EFIENER, han intervingut Lluc Puig i Josep Maria Piguillem, Gerent i Director de Projectes respectivament. La seva exposició "Passat, present i futur de l’eficiència energètica industrial" ha fet un recorregut pels últims 10 anys de la realitat industrial del nostre país i ha plantejat els reptes de futur que s'han d'afrontar, el més destacat dels quals és la necessitat d'aconseguir una producció energèticament eficient per a qualsevol nivell de càrrega i complexitat productiva que es plantegi.

Ha tancat l'acte el Sr. Joan Josep Escobar, Cap de Gestió Energètica de l'Institut Català d’Energia (ICAEN). D'entre les moltes idees de futur que ha esmentat, destaca l'evolució imparable cap a la generació distribuïda o la implantació de la mobilitat elèctrica.

Finalment, els assistents a l'acte, principalment responsables d'enginyeria i energia de diferents empreses industrials, han debatut les seves realitats mentre se'ls ha ofert un refrigeri.

EIC. Nota de premsa de la jornada "Eficiència energètica a la indústria"

El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital destinarà el 2017 un total de 221,8 milions d'euros a programes d'eficiència energètica

12/04/2017

Dins de la segona convocatòria d’ajudes per a la millora de l'eficiència energètica que gestiona l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), en les properes setmanes es publicaran en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) les convocatòries d'ajuts destinades a l’edificació (125,6 milions d'euros) i indústria (63,7 milions d'euros). A més, ja han estat convocats al BOE els programes d'ajuda a l'eficiència energètica en l'àmbit de l'enllumenat municipal (28,7 milions) i del transport (3,7 milions).

Aquests programes d'ajudes s'inscriuen en el marc del Pla Nacional d'Acció d'Eficiència Energètica 2014-2020 que fomenta accions concretes per materialitzar el potencial d'estalvi d'energia en aquests sectors.

El pressupost d'aquests programes prové del Fons Nacional d'Eficiència Energètica, i pot ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020.

Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital. Programa d'ajudes a l'eficiència energètica 2017

Aprovat el Reial Decret de transposició de la Directiva Europea d'Eficiència Energètica 2012/27/UE en matèria d'auditories energètiques

12/02/2016

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret que transposa la Directiva d'Eficiència Energètica 2012/27/UE pel que fa a auditories energètiques, promoció de l'eficiència del subministrament d'energia i acreditació d'auditors i proveïdors de serveis energètics.

Aquest Reial Decret estableix l'obligació de realitzar auditories energètiques per a les Grans Empreses, que són aquelles que tenen més de 250 treballadors o més de 50 milions d'euros de volum de negoci.

Les auditories energètiques hauran de cobrir com a mínim el 85% del consum total d'energia del conjunt de les instal·lacions industrials, comercials i de serveis, i s'hauran de realitzar almenys cada quatre anys. S'estima que aquesta mesura s'aplicarà a unes 3.800 empreses a Espanya, amb prop de 27.000 establiments o locals.

Les empreses tindran un termini de nou mesos per realitzar les auditories o bé podran substituir-les per un sistema de gestió energètica d’acord amb la Norma ISO 50001.

EFIENER, com a empresa especialitzada en l'eficiència energètica en la indústria i l'edificació, disposa d'un ampli equip d'auditors qualificats i de contrastada experiència en la realització d'auditories energètiques en grans empreses industrials i de serveis, així com en la implantació de sistemes de gestió de l'energia segons la norma ISO 50001.

Reial Decret 56/2016, pel que es transposa la Directiva 2012/27/UE en matèria d'auditories energètiques i acreditació d'auditors i proveïdors de serveis energètics

Entren en vigor les ajudes del Ministeri d’Indústria per a projectes d’eficiència i estalvi energètic

11/05/2015

Després de la publicació de les resolucions en el BOE, amb data de 5 de maig, han entrat en vigor els programes posats en marxa pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), per dur a terme el 2015 quatre línies d’actuació en projectes d’estalvi i eficiència energètica:

 • Rehabilitació energètica d’edificis
 • Transport
 • PIME i gran empresa del sector industrial
 • Enllumenat exterior municipal

Amb un pressupost habilitat és de 168 milions d’euros, els programes d’ajudes directes i finançament aprovats s’engloben en el marc del Pla Nacional d’Acció d’Eficiència Energètica 2014-2020 i permetran a Espanya complir amb els objectius d’estalvi que es deriven de la Directiva 2012/27/UE.

De les línies d’actuació en projectes d’estalvi i eficiència energètica aprovats, destaca el dirigit a la indústria, denominat "Programa d’ajuts PIME i gran empresa sector industrial".

Aquest Programa d’ajuts està dirigit a la Petita i Mitjana Empresa (PIME) i grans empreses del sector industrial per a la realització d’actuacions de millora d’eficiència energètica i implementació de sistemes de gestió energètica amb un pressupost de 49 milions d’euros.

Amb aquest Programa d’ajuts es facilitarà la implantació de les mesures d’estalvi i eficiència energètica detectades per l’industrial o proposades per les auditories energètiques per reduir el consum d’energia en els processos industrials. D’aquesta manera es reforça i dóna continuïtat a l’obligació que imposa a les grans empreses l’article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de realitzar una auditoria energètica abans del 5 de desembre de 2015 i, com a mínim, cada quatre anys a partir de la data de la seva realització. En aquest mateix article s’assenyala que les empreses que tinguin implantat un sistema de gestió energètica, certificat per un organisme independent d’acord amb les normes europees o internacionals, quedaran eximides de l’obligació de realitzar una auditoria energètica periòdicament, sempre que el sistema inclogui una auditoria energètica realitzada d’acord amb els criteris basats en l’annex VI d’aquesta directiva.

Els ajuts atorgats a l’empara del Programa poden aconseguir una quantia màxima del 30% de la inversió elegible corresponent i un import màxim d’inversió elegible per sol·licitud de 4.000.000 €. Les mesures i/o actuacions que puguin realitzar-se objecte de l’ajut s’han de enquadrar en una o diverses de les següents tipologies:

 • Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 75.000 €
 • Implantació de sistemes de gestió energètica, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 30.000 €

El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria és del 6 maig 2015 al 5 de maig de 2016, sempre que no s’hagi esgotat el pressupost disponible.

IDAE. Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica a PIMEs i grans empreses del sector industrial

BOE. Bases reguladores i convocatòria del programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica a PIMEs i grans empreses del sector industrial

Presentada la guia sobre l'aplicació de les millors tècniques disponibles per a l'eficiència energètica en el sector industrial

05/12/2014

El passat dia 1 de desembre EFIENER ENGINYERIA va presentar junt amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya la guia "Aplicació de les millors tècniques disponibles per a l'eficiència energètica en el sector industrial". L'acte es va celebrar a la sala Pompeu Fabra del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i va comptar amb la presència dels següents ponents:

 • Maria Assumpta Farran i Poca, Directora General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
 • Joan Josep Escobar, Director Tècnic de l'ICAEN
 • Josep Maria Piguillem, Director de Projectes d'EFIENER
 • Víctor Alfaro, Enginyer de planta de LYONDELLBASELL

Hi van assistir més d'un centenar de persones, la majoria enginyers en actiu dins del sector industrial, que van poder gaudir de les explicacions del responsable tècnic de l'elaboració de la guia i director de projectes d'EFIENER ENGINYERIA, Josep Maria Piguillem.

Aplicació de les millors tècniques disponibles per a l'eficiència energètica en el sector industrial

Conveni de col·laboració amb l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC)

15/11/2013

A principis del mes de novembre, EFIENER ENGINYERIA ha signat amb la Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC) un conveni de col·laboració mitjançant el qual EFIENER donarà assessorament i suport a les empreses membres d'ACELLEC en matèria d'eficiència energètica, tant pel que fa a la gestió energètica de les empreses com a l'adquisició d'elements consumidors d'energia o a la contractació del subministrament elèctric. Els serveis oferts per EFIENER a les empreses membres d'ACELLEC estan orientats a reduir el consum i la despesa d'energia de les mateixes, fent-les més eficients i ajudant-les a millorar els resultats econòmics.

ACELLEC és una associació empresarial creada l'any 2001 que té com a objectiu principal que les empreses d'aquest sector tinguin una eina de coordinació i suport que sigui interlocutora i element de referència davant dels agents socials: administració, famílies, sindicats, altres professionals docents i educatius i mitjans de comunicació. Des de l'ACELLEC es dóna solidesa al sector empresarial apostant per la qualitat, la professionalitat i la formació contínua.

La seu d'ACELLEC es troba ubicada al carrer Vallirana de Barcelona i en formen part més de 40 empreses, que desenvolupen activitats que van des de la gestió d'equipament i instal·lacions fins a activitats relacionades amb el lleure educatiu: servei d'atenció al matí, menjadors escolars, colònies escolars, activitats extraescolars i d'altres.

Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (ACELLEC)

Participació a les XI Jornades Tècniques de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics celebrades a Cambrils

20/05/2013

EFIENER ENGINYERIA ha participat en les XI Jornades Tècniques i de Treball de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) celebrades els dies 9 i 10 de maig a Cambrils amb la ponència "Estalvi i eficiència energètica en Ports Esportius". En la ponència s'han desenvolupat els factors més importants a tenir en compte per una gestió eficient de l'energia en entorns portuaris.

Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET)

Conveni de col·laboració amb la Federació d'Ateneus de Catalunya

05/12/2012

El passat mes de novembre EFIENER ha signat amb la Federació d'Ateneus de Catalunya (FAC) un conveni de col·laboració mitjançant el qual EFIENER donarà assessorament i suport a les entitats associades a la FAC en matèria d'eficiència energètica, tant pel que fa a la gestió energètica de les entitats com a l'adquisició d'elements consumidors d'energia o la contractació del subministrament elèctric. Els serveis oferts per EFIENER a les entitats associades a la FAC estan orientats a reduir el consum d'energia de les mateixes, fent-les més eficients.

La Federació d'Ateneus de Catalunya és una associació creada el 1983 amb la finalitat de potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d'arreu de Catalunya, fer de pont entre les entitats i les administracions, i programar activitats de caire formatiu i lúdic per reforçar el treball en xarxa de totes les associacions culturals que hi pertanyen. La seva seu és a la Plaça Víctor Balaguer de Barcelona i en formen part més de 150 associacions.

Conveni de col·laboració amb la Federació d'Ateneus de Catalunya

EFIENER i LA SIRENA a l'Energia Demo 116 de l'Institut Català d'Energia

06/07/2012

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) ha publicat la Fitxa Tècnica "Energia Demo 116 - Nou model d'establiment de congelats més eficient" en el que s'exposa l'actuació de La Sirena Alimentación Congelada en la millora de l'eficiència energètica de la seva xarxa d'establiments durant els darrers 4 anys comptant amb la col·laboració tècnica d'EFIENER ENGINYERIA.

Els resultats d'aquesta actuació es tradueixen en un estalvi del 9% del consum en el conjunt de la seva xarxa. En el cas d'establiments de nova obertura o íntegrament reformats, l'estalvi és d'un 28% respecte dels establiments antics equivalents.

En termes absoluts, això representa un estalvi d'energia de 4.100 MWh/any respecte del consum de l'any 2010 i un estalvi econòmic de 510.000 €.

Energia Demo 116 - Nou model d'establiment de congelats més eficient

Participació a la jornada "Eficiència energètica i serveis energètics en el sector químic" celebrada a Tarragona

14/06/2012

EFIENER ENGINYERIA ha participat a la jornada sobre "Eficiència energètica i serveis energètics en el sector químic" celebrada a Tarragona, presentant el projecte "Eficiència energètica de l'accionament elèctric d'una línia d'extrusió". La jornada s'ha celebrat el dimarts 12 de juny a les instal·lacions de l'Autoritat Portuària de Tarragona i ha estat organitzada pel Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), organisme del que EFIENER n'és membre, i per l'Associació d'Empreses de Serveis Energètics (ANESE).

Aquesta jornada tenia com a objectiu fer arribar a les empreses de la indústria química les possibilitats d'implantació de mesures d'eficiència energètica al sector i el model d'empresa de serveis energètics com a possible via per externalitzar tant l'execució d'aquests projectes com el seu finançament.

Nota de premsa de l'Associació d'Empreses de Serveis Energètics (ANESE)

EFIENER ENGINYERIA nou membre del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya

02/12/2011

Des del passat novembre EFIENER ENGINYERIA forma part del Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC), ens que té per finalitat impulsar l'àmbit de l'eficiència energètica mitjançant la col·laboració entre les empreses i les entitats associades.

Les empreses que pertanyen al CEEC ofereixen, promocionen o desenvolupen productes o serveis relacionats amb l'eficiència energètica en els següents sectors: indústria, edificis, mobilitat, serveis públics i formació.

EFIENER ENGINYERIA s'incorpora a aquesta agrupació empresarial sense ànim de lucre amb l'objectiu de potenciar la seva participació en projectes d'alt nivell tecnològic que tinguin com a finalitat millorar l'eficiència energètica del nostre teixit productiu.

Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC)

Obertura de la nova delegació de Girona d'EFIENER ENGINYERIA

11/10/2011

Des del passat mes de setembre EFIENER ENGINYERIA disposa de delegació a Girona, un nou pas dins del seu procés de creixement. Amb la nova delegació, EFIENER aposta per donar un servei més proper als seus clients de les comarques gironines i incrementar l'activitat en aquest territori, tot impulsant la qualitat, la proximitat i la competitivitat com a característiques de la seva tasca.

La nova delegació es troba ubicada a la Ctra. Antiga d'Amer 10-12, 2n D, de Girona, telèfon 972 22 19 99.

Localització de la Delegació de Girona

Publicada la nova norma ISO 50001 sobre Sistemes de Gestió de l'Energia

15/06/2011

La International Organization for Standardization (ISO) ha publicat la norma ISO 50001 sobre Sistemes de Gestió de l'Energia, que estableix els requisits necessaris per a la correcta gestió de l'energia a indústries, instal·lacions comercials i qualsevol tipus d'organització, independentment de la seva mida.

Gràcies a la norma ISO 50001 és possible establir aquells sistemes i processos necessaris per a millorar l'eficiència energètica de les organitzacions, aportant entre altres beneficis un millor ús dels equips consumidors d'energia, la promoció de bones pràctiques en la gestió de l'energia, suport en l'avaluació i priorització de la implementació de tecnologies energèticament eficients i l'establiment d'un marc per promoure l'eficiència energètica a tota la cadena de subministrament.

Com a especialista en eficiència energètica, EFIENER ofereix assessorament en la implantació de la norma ISO 50001 a qualsevol tipus d'organització.

ISO 50001 Energy Management

Nou programa d'ajuts IDAE 2011 a projectes estratègics en estalvi i eficiència energètica

11/05/2011

L'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE) ha convocat un nou programa d'ajuts destinats a la inversió en projectes estratègics en matèria d'estalvi i eficiència energètica. Aquest programa té com a objectiu incentivar la realització de projectes plurianuals per part d'empreses industrials, del sector terciari i d'empreses de serveis energètics (ESE) que tinguin com a objectiu la implantació de tecnologies eficients que permetin un ús més racional de l'energia.

Com a empresa especialitzada en eficiència energètica, EFIENER ofereix assessorament i suport tècnic en tot el procés de sol·licitud d'ajuts, incloent estudi tècnic i econòmic d'alternatives, realització de documentació tècnica, tramitació de les sol·licituds, seguiment de la implantació de les actuacions i justificació de la realització de les mateixes.

El termini de presentació de sol·licituds pel programa d'ajuts d'aquest any finalitza el proper 12 d'agost de 2011.

Informació general d'ajuts IDAE 2011 a projectes estratègics en estalvi i eficiència energètica

Presentació del programa d'ajuts IDAE 2011 a projectes estratègics en estalvi i eficiència energètica

Top